Your cart is empty!

Naše videa

Pozrite sividea našich aplikácií

Prinášame vám ukážky šikovnosti našich programátorov, ktorí v Power Platform vyriešia všetky požiadavky našich klientov s dôrazom na maximálnu automatizovanosť a užívateľský komfort.

Cloudové riešenia pre firmy

Aplikáciou vo Windows užívateľ aktualizuje údaje (napríklad pre cenovú ponuku, zálohovú a/alebo daňovú faktúru), následne sa automaticky spustí proces v cloude (Power Automate), ktorý vygeneruje, archivuje a následne odosiela dokument klientovi, prípadne ho odošle nadriadenému na schválenie. Celý proces sa rovnako dá spustiť aj manuálne, napríklad v mobilnom zariadení (Power Apps).

Podnikové aplikácie na mieru

Údaje sa ukladajú (automatizovane alebo manuálne) na SharePoint online v cloude Microsoft 365. Všetko je prepojené automatizovanými postupmi pomocou Power Automate - napr. schvaľovanie faktúr alebo iných dokumentov, evidovanie došlých e-mailov, evidovanie príspevkov na sociálnych sieťach, zaznamenávanie času, miesta a GPS súradnic pri výkone práce, ukladanie e-mailových príloh do cloudu - všetko bez zásahu užívateľa.

Schvaľovanie dokumentov v cloude

1. uloženie dokumentu na schválenie

žiadateľ najskôr uloží dokument na SharePoint (adresár: 1_NaSchvalenie), následne sa automaticky spustí proces schválenia u schvaľovateľa cez Micorosft Power Automate

2. schválenie dokumentu

schvaľovateľovi automaticky príde e-mail a/alebo notifikácia do smartfónu - po schválení sa faktúra premiestni do adresára pre schválené dokumenty (adresár: 2_Schvalene) a môže ísť na úhradu v príslušnom termíne

3. neschválenie dokumentu

pokiaľ schvaľovateľ dokument neschváli, odošle sa e-mail s informáciou o tejto skutočnosti žiadateľovi a dokument sa premiestni do adresára: 3_NEschvalene

Máte pre nás nový projekt?

Reporting obalov

Reporting obalov pre štátne inštitúcie (EKO-KOM, Ecobat, Elekos a Naturpack) je offline podniková aplikácia pre PC vo vnútropodnikovej sieti LAN. Aplikácia je napojená na ILOS v Nemecku z ktorého automaticky aktualizuje dáta o dodávateľoch, odberateľoch, faktúrach, pohybe tovaru a podobne a následne podľa zadaných filtrov vyreportuje požadované dáta o použitých obaloch za dané obdobie pre štátne inštitúcie. Celá práca sa z niekoľkodňového náročného maratónu s veľkým počtom opakujúcich sa užívateľských chýb a následných opráv (spracovanie cca 200 000 až 300 000 záznamov pre každý jeden report, celkovo približne 30 reportov pre ČR a ďalších 30 reportov pre SR) zmenšila na bezpracné jednoduché čakanie pre užívateľa, ktorý sa už môže venovať inej činnosti. Na výsledok si rádovo počká len pár minút.

Prenos dát do Wordu

Aplikácia vytvorená na mieru pre firmu organizujúcu odborné školenia pre výkon určitých profesií s prenosom dát na konkrétne miesta v dokumente. Majiteľ firmy potrebuje svojich ľudí odbremeniť od zdĺhavého manuálneho vypisovania údajov do príslušných koloniek v dokumentoch (napríklad žiadosti, prihlášky, ale aj testy a následne preukazy spôsobilosti vygenerované z PDF). V aplikácii pracujúcej vo vnútropodnikovej LAN sieti je vedená presná evidencia školení (ukončených, prebiehajúcich, naplánovaných), automatická kontrola pridelených lektorov na školenia, evidencia uchádzačov o školenia, ich výstupných testov a pridelených preukazov spôsobilosti s vymedzením doby platnosti. Mesiac pred uplynutím doby platnosti preukazu sú informovaní o tejto skutočnosti formou SMS a e-mailom s možnosťou prihlásenia sa na školenie.

Automatizované odosielanie e-mailov

Aplikácia vytvorená na mieru pre jazykovú školu na evidenciu žiakov, ich hodnotenia, dosiahnuté výsledky, učebné osnovy, domáce úlohy a podobne. V stanovený čas (denne, týždenne a mesačne) sa aplikácia sama spustí, skontroluje odučené hodiny, zadania, úlohy, absencie a odošle žiakom študijné materiály a hodnotenia za odučenú jednotku. Softvér každý deň automaticky vygeneruje a odošle desiatky e-mailov s prílohami v PDF alebo URL adresami, napr. s MP3 audio súbormi, potrebnými na individuálnu domácu prípravu žiaka v jazykovej škole. Celý proces prebieha plne automaticky, bez zásahu užívateľa. Jednoduchý report následne pravidelne informuje o odoslaných emailoch, učive a rovnako eviduje doručenie emailov študentom.


Prečo softvér
na mieru od nás?

0
automat. postupov
0
mobilných aplikácií
0
našich klientov
0
rokov na trhu

Máte pre nás nový projekt?

Image
logo

Naše Power Apps mobilné aplikácie vytvorené na mieru pre firmených klientov využívajúcich Microsoft 365

Kontakty

SOFTVER-NA-MIERU.SK s.r.o.

IČO: 47365757 | DIČ: 2023839059

IBAN: SK0583300000002900462672

+421 908 125 422

info@softver-na-mieru.sk

Informácie

Dôveryhodná firma

doveryhodna firma 2017