ChatBot - Broadcast

chatbot

Výborný online kurz "Vytvor si ChatBota!" (k tejto téme) nájdete v akadémii učím sa online.

Ako čo najlepšie využiť ChatBota a jeho marketingovú silu?

Broadcast je vlastne hromadné zasielanie správ a je jedným z najlepších marketingových nástrojov na zdieľanie vášho obsahu priamo v Messengeri prihlásených účastníkov a zapojiť ich. Broadcast vám dáva možnosť začať dialóg s odberateľmi, takže môžete:
- spoznať svoje publikum a rozdeľiť ho pomocou štítkov v závislosti od odpovedí používateľov (konverzačné akcie)
- poskytovať obsah svojim odberateľom a zacieliť ho na konkrétne publikum, napríklad podľa štítkov (tags, customs fields) z ChatBota alebo podľa pohlavia, krajiny, jazyka, časového pásma atď. (dostupné z Facebook profilu)
- zapojiť svojich odberateľov do komunikácie s možnosťou prihlásiť ich na odber sekvencie správ (sequences)
Často využívame Broadcasting na zdieľanie nových príspevkov z Facebook stránky, prípadne z YouTube alebo RSS z webstránky.

Naši klienti sa nás čoraz viac pýtajú: "Čo nám prinesú avízované zmeny v auguste 2019?"

ChatBot - Broadcast

Je to jednoduché, stačí vytvoriť konverzačnú správu ku ktorej pridáme rýchle akcie (napr. tlačítka s odpoveďou). Tým ich zapojíme do komunikácie s jednou alebo viacerými možnosťami odpovede na ktoré opäť naviažeme správy, ale tu už neodporúčame ísť príliš do hľbky, stačí odoberateľov patrične zaujať. Ku každej odpovedi pridáme akciu - štítok alebo prihlásenie do sekvencie správ a podobne.

#SoftverNaMieru

Zmeny v ManyChate od augusta 2019

Od tohto dátumu Facebook sprísňuje pravidlá pre zasielanie správ v Messengeri aby viac chránil užívateľov pred spamovaním a nevyžiadanou reklamou. Ale netreba sa toho báť, trošku mi to pripomína humbuk okolo GDPR v máji 2018. Úpravou prejde aj samotný Messenger - napríklad nebude sa dať zdieľať poloha a spolu s ďalšími úpravami to zjednoduší a hlavne zmenší celú aplikáciu. Ďalšou významnou zmenou je zmena Messenger kódov za klasické QR kódy, takže bude jednoduchšie generovať kódy pre vstup do ChatBota napríklad z offline prostredia (výklad obchodu, tlačené letáky, vizitky, atď.).

Broadcast sa ponovom delí na tieto základné typy:

V princípe doterajšie tri typy nahradilo spolu 5 typov hromadných správ ktoré môžete posielať za rôznych podmienok. Ale ManyChat plnenie podmienok viac-menej stráži za vás.

ManyChat - typy Broadcastov

Subscriptional Content - umožňuje kedykoľvek dodať nekomerčný obsah vašim odberateľom. Použijeme ho na začatie dialógu so svojím publikom. Nezabúdajte, že vysielané správy nemôžu obsahovať žiadne reklamy ani propagačné materiály (napríklad Máme akciu alebo Stiahnite si zľavový kupón - k zasielaniu takýchto správ musíte požiadať Facebook o povolenie, toto povolenie je vydané pre konkrétnu Facebook stránku). Facebook ponovom vyčlenil tri prípady nepropagačného použitia: Novinky, Produktivita alebo Osobné sledovanie.

- Non-Promotional Content - umožňuje posielať nekomerčný obsah (teda žiadny predaj, zľavy, akcie) patriace do jednej z 16 vybraných kategórií ktoré Facebook povoľuje:

ManyChat - 16 povolených kategórií

Promotional Content - umožňuje posielať komerčné správy iba účastníkom, ktorí boli v priebehu posledných 24 hodín aktívni (komunikovali s vaším ChatBotom). Obsahom správy môže byť v podstate čokoľvek a môže sa použiť ľubovolne často. Túto možnosť starostlivo zvažujeme, nechceme obťažovať svojich odberateľov s masovou propagáciou (napr. každú hodinu) za ktorú nás môže Facebook penalizovať.

Follow-Up - je možné odoslať po propagačnom obsahu (Promotional Content) po uplynutí 24 hodinového časového intervalu, aby sme predplatiteľom pripomenuli vašu propagáciu. Môže to byť zľavový kupón, poštovné zdarma a podobne. Ďalej im už nebudeme môcť posielať žiadne propagačné správy, kým nebudú znova komunikovať s vašim ChatBotom v Messengeri. Ak odberateľ na túto správu zareaguje, opäť sa otvorí 24 hodinové okno na ľubovolnú propagáciu.

- Sponsored Messages - ak vyčerpáme všetky propagačné možnosti zdarma (štyri predchádzajúce), môžeme využiť platené správy. ManyChat už podporuje integráciu do Facebook Ads (reklám), ale zatiaľ to nie je úplne jednoduché. Vzhľadom k tomu, že ceny sú zatiaľ pomerne nízke (rádovo jednotky centov) sa to oplatí, pretože ľudia vás poznajú, takže návratnosť investície je vysoká.

 

Dôležité upozornenie: ak chceme niečo propagovať alebo predávať, musíme použiť propagačný obsah (Promotional Content), ktorý môže byť odoslaný iba predplatiteľom, ktorí v priebehu 24 hodín nejakým spôsobom komunikovali s ChatBotom (odoslali správu alebo klikli na tlačidlo). Po 24 hodinách im môžeme položiť otázku týkajúcu sa technickej podpory iba prostredníctvom služby LiveChat alebo ich zapojiť cez Subscriptional Content, Non-Promotional Content, Follow-Up alebo Sponsored Messages. Toto pravidlo sa nazýva 24 + 1 akcia.

 

Na záver

A na záver nastavujeme možnosti upozornenia v Messengeri:
- Regular Push zvukové (štandardné) upozornenie na mobilnom zariadení. Používa sa na dôležité správy.
- Only 1 regular notification (iba 1 štandardné upozornenie) spúšťa iba jedno upozornenie (prvá správa vo vysielaní) a zvyšok je odoslaný v tichom režime. Skvelé vtedy, keď máme vo svojom vysielaní viac ako dve správy, ale nechceme posielať príliš veľa upozornení.
- Only 2 regular notifications (iba 2 štandardné upozornenia) spúšťajú dve oznámenia (pre prvé dve správy vo vysielaní) a zvyšok je odoslaný v tichom režime. Ideálne pre vysielanie viac ako troch správ.
- Funkcia Silent Push odosiela oznámenie do mobilného zariadenia bez zvuku. Použijeme ho na pravidelné správy, ktoré nevyžadujú okamžitú akciu.
- Silent (tiché vysielanie) nezobrazuje žiadne upozornenia. Použijeme ho na tiché odosielanie aktualizácií obsahu.