SharePoint - záznam GPS, e-mailov alebo Facebook príspevkov

SharePoint

Potrebujete automaticky zaznamenávať a následne zdieľať alebo inak spracovávať určité činnosti vo firme ako napríklad pohyb zamestnancov počas pracovnej doby (GPS, adresa), evidovať prichádzajúce e-maily, ukladať ich prílohy, zaznamenávať príspevky Facebook, Yammer, Twitter alebo YouTube, byť informovaný o zmenách v konkrétnom dokumente alebo zautomatizovať proces vystavovania faktúr? Firmy toho potrebujú čoraz viac a ešte viac potrebujú šetriť svoje náklady! Automatizovaním bežných činností tento cieľ ľahko dosiahneme.

Záznam GPS, e-mailov a Facebook príspevkov na SharePointe

#SoftverNaMieru

Problém

- denne vaši zamestnanci navštevujú klientov, či už s obchodnou ponukou, servisným zásahom a podobne, o ktorých nemáte prehľad kde a kedy boli/sú v aktuálnom čase, "nejaké výkazy" dodajú raz mesačne, nikto ich nemá ako skontrolovať a všetko je to neprehľadné?
- denne do firmy prichádzajú desiatky možno stovky e-mailov, často bez akéjkoľvek evidencie, klienti čakajú na odpoveď, zamestnanci nevedia kto a komu už odpovedal alebo potrebujete e-mailové prílohy automaticky ukladať na určenom mieste, najlepšie kde majú prístup určení zamestnanci (v cloude)?
- denne uverejňujete príspevky na sociálnych sieťach (Facebook, Yammer, Twitter, YouTube)?
- potrebujete zautomatizovať proces vystavovania faktúr?
- chcete jedným tlačítkom informovať nadriadených o dôvode neprítomnosti v práci (práca z domu, choroba, školenie)?
- alebo máte nejaký dokument (napr. Excel) v ktorom pracujú viacerí užívatelia a potrebujete byť informovaný o všetkých zmenách v danom súbore?

Riešenie

Ak ste aspoň na jednu z predchádzajúcich otázok odpovedali kladne, máme pre vás elegantné a moderné riešenie postavené na overenej platforme Microsoft SharePoint online s použitím Flow (v cloude), ktoré otvára nové možnosti pre vašu firmu, výrazne zlepšuje vnútornú komunikáciu, prehľad a v neposlednom rade firme šetrí náklady.

Ako na to?

Pozrite si video, kde podnikové aplikácie jednoducho ukazujeme v praxi.

Príklad popíšem na zaznamenávaní GPS súradníc pri výkone práce v teréne. Najskôr si vytvoríme zoznam na SharePointe so stĺpcami: dátum, čas, adresa, zamestnanec, zemská dĺžka, zemská šírka a nadmorská výška:
SharePoint - zoznam potrebný pre zápis a zdieľanie dát

V druhom kroku opäť použijeme osvedčené Microsoft Flow, kde si zo šablóny "Sledujte svoju pracovnú dobu a pracovisko (SharePoint)" vytvoríme vlastný postup ktorý je potrebné upraviť podľa našich potrieb a nastavení SharePoint. Celý proces sa tým zautomatizuje a po stlačení tlačítka v smartfóne, tablete alebo notebooku sa na SharePoint zaznamená meno pracovníka, dátum, čas a GPS súradnice prípadne celá adresa alebo nadmorská výška:
Flow - nastavenie automatizácie zaznamenávania polohy

Na záver

Aj keď sme si ukázali iba jednu z možností (zaznamenávanie GPS), veľmi podobne si vieme nastaviť aj zvyšné spomínané úlohy (evidencia e-mailov, príspevkov zo sociálnych sietí, proces vystavovania faktúr a tak podobne, možností je nespočet). Užívateľsky veľmi jednoduché prostredie prístupné kedykoľvek a odkiaľkoľvek s garantovanou dostupnosťou a päťstupňovým zabezpečením. Ak aj vás zaujalo naše riešenie, neváhajte nás kontaktovať!