Nasadenie CRM systému Caflou

caflou

Potrebujete mať prehľad o firme alebo tíme? Chcete zvýšiť produktivitu a získať prehľad o zákazníkoch, faktúrach a CashFlow? Zaujímate sa o projektové riadenie? Tak v tomto článku si prečítajte čo vás čaká a čo treba urobiť pre úspešné nasadenie CRM systému Caflou. Tento výnimočný cloudový softvér vám všetko prehľadne zobrazí na jednom mieste.

Ako nasadiť CRM sytém?

1. Porovnajte funkcie a nástroje CRM sytémov

Na trhu je veľké množstvo rôznych CRM systémov, často prispôsobené konkrétnym odvetviam alebo nadnárodným firmám - vývojári môžu navrhovať a tvoriť funkcie svojim existujúcim zákazníkom. Preto nie každý CRM sytém je vhodný pre menšiu firmu alebo podnikateľa. Veľmi dôležitá je jazyková verzia softvéru, nie každý perfektne ovláda angličtinu, prípadne ju nemusí chcieť používať v aplikácii pre riadenie svojej firmy alebo tímu. Porovnajte skutočné funkcie vytipovaných CRM systémov. Skutočne prehľadne a jednoducho zobrazujú informácie o zákazníkoch, projektoch či zákazkach, peňažné toky (Cash Flow), faktúry, objednávky a podobne, na jednom mieste? Vie vytipovaný CRM systém využívať automatizované procesy? Napríklad spracovať bankové platby? A čo komunikácia v tíme? Tiež veľmi dôležitá funkcia pri riadení tímu na projekte alebo zákazke.

2. Zapojte kľúčových zamestnancov (budúcich používateľov)

Formou prezentácie alebo školenia im dodávateľ CRM systému vysvetlí funkčnosť, možnosti softvéru a samozrejme výhody používania CRM. Následne zamestnancom umožnite vyjadriť svoj názor. Spoločne definujte procesy, ktoré budete v CRM používať. Vo veľkej miere tým uľahčíte a zjednodušíte administráciu vo firme.

3. Začnite s pilotným projektom

Postupné zavedenie CRM systému je pre používateľov prijateľnejšie. Neočakávajte okamžitú prácu na všetkých projektoch, preto radšej začnite s jedným projektom, na ktorom si používatelia vyskúšajú ako sa softvér používa. Rýchlo vychytáte drobné komplikácie, ak nastanú, a následne môžete uplatniť znalosti na viacerých projektoch.

4. Naimportujte údaje

Po spustení CRM systému je zvyčajne požiadavka na import existujúcich firemných údajov. Import údajov nemusí byť úplne jednoduchá úloha, preto je namieste predebatovať možnosti importu s dodávateľom CRM systému, vyhnete se tak možným komplikáciám a hlavne ušetríte čas.

 

Preto vám odporúčame osvedčený CRM systém Caflou!

... samozrejme, vieme vám ponúknuť aj zľavový kupón na CRM systém Caflou.

#SoftverNaMieru #CRM #Caflou