Google Tag Manager

Google Tag Manager

Bezplatný online kurz GTM - vloženie meracích kódov (k tejto téme) nájdete v akadémii učím sa online.

Google Tag Manager (skratka GTM v preklade Správca značiek) je platforma umožňujúca vkladať na vaše webové stránky rôzne meracie kódy bez zásahu programátora, napríklad kódy Google Analytics, Ads (konverzný aj remarketingový), AdSense, Facebook, ManyChat - ChatBot ale aj iné alebo vlastné kódy. Pretože už nebudete potrebovať vkladať niekoľko samostatných meracích kódov na všetky stránky webu, bude váš web rýchlejší, zdrojový kód prehľadnejší a urobíte si poriadok v meraniach.

Google Tag Manager

1. krok - založenie GTM účtu

a vytvorenie kontajnera (pozrieť obrázok)
- po prihlásení do GTM (cez svoj Google účet, napríklad Gmail) vyplníme Názov účtu (napríklad SOFTVER-NA-MIERU.SK), krajinu, ďalej môžme/nemusíme povoliť anonymné zdieľanie údajov s Google a ďalšími stranami
- pokračujeme názvom kontajnera (napríklad www.softver-na-mieru.sk) a zvolíme cieľovú platformu - Web
- po kliknutí na tlačitko Vytvoriť už iba odsúhlasíme Zmluvné podmienky

2. krok - inštalácia kódu Správcu značiek Google na vaše webstránky

- GTM nám úspešne vygeneroval dva kódy (pozrieť obrázok), prvý vložíme čo najvyššie za značku <head> a druhý vložíme hneď za značku <body>
- kódy je potrebné vložiť na všetky stránky vášho webu, najlepšie napr. v JOOMLA! stačí aktivovať Zásuvný modul Google Tag Manager a vložiť vygenerované číslo kontajnera (pozrieť obrázok)
- všetky iné meracie kódy je potrebné z každej vašej webstránky odstrániť (ak ste nejaké mali)
- kontrolu a testovanie odporúčame robiť cez šikovný doplnok Google Chrome: Tag Assistant

3. krok - vytvorenie značky Google Analytics

Vždy keď vstúpime do účtu GTM ako predvolené zobrazenie máme Prehľad (pozrieť obrázok). Vpravo vidíme, že kontajner ešte nie je zverejnený. Začať musíme pridaním novej značky - v našom prípade Google Analytics. Kliknutím na Pridať novú značku zadáme jej pomenovanie (napríklad Analytics - pozrieť obrázok) a pokračujeme jej konfiguráciou - kliknutím sa nám zprava vyroluje ponuka s prednastavenými značkami, vyberieme hneď prvú Google Analytics - Universal Analytics (pozrieť obrázok). Typ sledovania nemeníme (Zobrazenie stránky), pretože chceme sledovať správanie návštevníkov našich webstránok. Pokračujeme nastavením služby Google Analytics (pozrieť obrázok) - nová premenná do ktorej vložíme Analytics kód z účtu Analytics > Správca > stĺpec: Vlastníctvo > Informácie o sledovaní > Kód sledovania = ID sledovania (pozrieť obrázok). Doména súboru cookie ostáva bez zmeny (auto). Premennú uložíme, jej názov môžeme/nemusíme meniť. Ďalej ešte potrebujeme vytvoriť Spúšťač - kliknutím sa nám zprava vyroluje ponuka s jedinou možnosťou (pozrieť obrázok) - All Pages (všetky stránky), touto voľbou povolíme zobrazovanie kódu na všetkých webstránkach. Keby sme to chceli zmeniť, máme kedykoľvek možnosť konfigurovať spúšťač (pozrieť obrázok) - napríklad zobrazoavať iba na webstránkach obsahujúcich slovo "blog".

Všetko máme nastavené - stačí našu značku uložiť (pozrieť obrázok).

4. krok - zverejnenie kontajnera

Ako posledný krok nám ostáva už iba zverejniť kontajner s našou značkou. V našom GTM účte vpravo nájdeme tlačítko Odoslať (pozrieť obrázok). Odoslaním sa nám začne zobrazovať GTM kód na webstránkach. V Prehľade sa nám zobrazí zverejnená verzia (pozrieť obrázok). Treba si dať pozor aj kedykoľvek v budúcnosti - pokial zakaždým neodošlete zapracované zmeny, nebudú sa zobrazovať! 

Vedľa tlačítka Odoslať máme možnosť Ukážky - toto sa používa na testovanie vložených kódov priamo na vašej webstránke - v spodnej časti (pozrieť posledný obrázok). Ukážku kódov máte možnosť vidieť iba vy, bežným návštevníkom sa nikdy nezobrazí. 

Na záver

Veľmi jednoducho sme nastavili merací kód Google Analytics bez nutnosti prihlásenia sa do CMS systému prípadne zamestnávania (a platenia) webmastera. Máme istotu, že kódy sú umiestnené správne a hlavne sa na stránke nachádza iba jeden merací kód, čím sa stránka pri načítaní nespomaľuje a zdrojový kód webstránky ostáva prehľadnejší, čo je nesporná výhoda z hľadiska SEO.

#SoftverNaMieru