SEO - pekné URL, title, description, h1 a alt popis obrázkov

seo

Aj vy začínate riešiť predné pozície svojej webstránky v organickom (bezplatnom) vyhľadávaní? Prečítajte si čo všetko ovplyvňuje pozície a ako môžete čo najlepšie optimalizovať - nastaviť tzv. OnPage faktory, teda všetky potrebné nastavenia na svojej webstránke. Treba si ale uvedomiť (hneď na začiatku), že optimalizácia webstránok je dlhodobý proces, výsledky sa často prejavia až po niekoľkých týždňoch a následne treba všetko vyhodnotiť a ďalej optimalizovať. Často skúšame metódou pokus-omyl, pretože nie vždy všetko sa dá dopredu odhadnúť. Ale dosť bolo teoretizovania, poďme optimalizovať našu webstránku.

Pekné URL, titulky, description, h1 a alt popis obrázkov (SEO)

Hlavné OnPage faktory:

1. pekné URL adresy

Základom URL adresy je doména. Osvedčilo sa nám ak už doména obsahuje kľúčové slovo alebo frázu a nemala by byť príliš dlhá, nemala by obsahovať zložitejšie (napr. cudzie) slová, treba myslieť na to, že niekedy môžete doménu diktovať zákazníkom cez telefón, prípadne uvádzať v reklamnom spote v rádiu. Hneď na začiatku je veľmi dôležité vybrať si použitie s www alebo bez www a následne presmerovať nepoužívanú verziu v .htaccess (vyhľadávače by našli rovnaký obsah na rôznych URL a tým by sa delilo skóre medzi dve verzie v princípe jednej webstránky). Ak je to možné, nepoužívame dynamické URL adresy (napr. softver-na-mieru.sk/nase-sluzby/?clanok=4569214) ale v .htaccess ich zmeníme na statické URL (napr. softver-na-mieru.sk/nase-sluzby/chatbot). Statické URL adresy pôsobia na ľudí lepšie - dôveryhodnejšie, ľahšie si ich pamätajú a navyše obsahujú kľúčové slová potrebné pre vyhľadávače.

2. Title - titulok webstránky

Titulok je asi najdôležitejší OnPage faktor, pretože sa v organickom vyhľadávaní zobrazuje hneď v prvom riadku. Je dôležité odlíšiť sa v ňom od konkurencie a zaujať potenciálneho návštevníka. Veľmi potrebné je zľava uvádzať kľúčové slovo alebo frázu a taktiež pripojiť názov webstránky. Titulok by mal nadväzovať na našu peknú URL adresu (použitie kľúčových slov), na každej podstránke webu musí byť jedinečný a mal by mať dĺžku do 70 znakov. Ak je dlhší, vyhľadávače ho skrátia - potenciálny zákazník uvidí skrátenie tromi bodkami, to ho nemusí zaujať a namiesto nášho linku klikne na konkurenciu.

3. Description - popis webstránky

Popis webstránky je taktiež dôležitý kvôli zaujatiu potenciálneho návštevníka, odlíšime sa ním od konkurencie, zvýrazníme naše výhody a taktiež v ňom používame kľúčové slová alebo frázy s nadväznosťou na URL a titulok. Mal by obsahovať ideálne 160 znakov a musí byť pre každú podstránku jedinečný.

4. Nadpisy h1 až h6

Nadpisy tvoria štruktúru a nadväznosť webstránky. Vyhľadávače ich milujú. Hlavný nadpis h1 je jedinečný a môže byť použitý iba raz na každej podstránke. Ďalšie podnadpisy h2 až h6 sa môžu používať viackrát (primerane podľa potreby) ale nemli by sa vynechávať (napr. nepoužijeme nadpis h4 keď nám chýba h3). Opäť používame kľúčové slová čo najviac zľava v nadväznosti na URL, titulok a popisok.

5. Alt popis obrázkov

Vyhľadávače "nevidia" obrázky. Nevedia teda čo sa na obrázkoch nachádza a tak je dôležité povedať im to pomocou alternatívneho popisu. Taktiež je vhodné okrem alternatívneho popisu premenovať aj samotné názvy obrázkových súborov (určite je vhodnejší názov: Vyvoj_ChatBotov.png ako nič nehovoriaci názov IMG942652.png).

6. Textový obsah webstránok

Každá podstránka by mala mať jedinečný obsah (nekopírujte konkurenčné texty), treba si dať veľký pozor na tzv. duplicitu, ktorú vyhľadávače penalizujú. Je dôležité aby texty obsahovali kľúčové slová v primeranom množstve (ako v bežnej hovorovej reči), ich príliš častý výskyt vyhľadávače ľahko odhalia a opäť penalizujú. Častým pridávaním obsahu na svoje stránky si zabezpečíte pravidelné indexovanie zo strany vyhľadávačov a tým zlepšujete svoje pozície vo vyhľadávaní. Taktiež odporúčame staršie články občas aktualizovať.
Pomer textu a HTML kódu na webstránke by mal byť väčší ako 15%.

7. Ďalšie OnPage faktory

V koreňovom adresári by sa určite mali nachádzať súbory robots.txt (ktorým obmedzujeme indexovanie jednotlivých častí webu a taktiež odkaz na sitemap.xml) a sitemap.xml (mapa alebo zoznam dostupných URL adries). Veľmi dôležité je definovať jazyk webstránky (pre nás sk-sk), špecifikovať doctype (HTML5), deklarovať znakové / jazykové kódovanie (štandardne utf-8) ktoré zabraňuje komplikáciám pri vykresľovaní stránok, vložiť tzv. favicon (ikonka webu) a v neposlednom rade kód Google Analytics (najlepšie cez Google Tag Manager), pretože nás zaujíma diane na našich webstránkach. Nastavenie typickej hodnoty pre mobilné zariadenia "meta viewport" (width=device-width, initial-scale=1) je v dnešnej dobe nutnosť!

#SoftverNaMieru